Litigios i Arbitratge

Litigios i Arbitratge

L'arbitratge pot ser voluntari o obligatori. Tanmateix, l’arbitratge obligatori només pot provenir d’un estatut o d’un contracte que s’aconsegueixi voluntàriament, en el qual les parts accepten celebrar totes les disputes existents o futures en arbitratge, sense necessitat necessàriament de saber, concretament, quines podrien ser aquestes disputes futures. Els arbitratges poden ser vinculants o no vinculants. L’arbitratge no vinculant és similar a la mediació, ja que no es pot imposar una decisió a les parts. Tot i això, la distinció principal és que, mentre que un mediador intentarà ajudar les parts a trobar un terreny mitjà per a comprometre's, l'arbitre (no vinculant) queda totalment eliminat del procés de liquidació i només donarà una determinació de responsabilitat i, si oportú, una indicació de la quantitat de danys a pagar. Per una definició, l’arbitratge és vinculant i l’arbitratge no vinculant no és, doncs, tècnicament arbitratge.