La Seguretat Social es considera ingressos en fallida?

La seguretat social es considera ingressos en fallida, però també es considera exempta. Tenint en compte les lleis dels Estats Units en matèria de pagaments per seguretat i incapacitat, ens fixem en el codi 42 dels Estats Units Subcapítol II - EDAT FEDERAL, VIGILANTS I ASSEGURANCES DE DISCAPACITAT.

Sota Codi 42 US § 407 eximeix de pagaments de seguretat social i pagaments d’invalidesa els pagaments (SSDI) dels administradors en fallides dels pagaments de deutes d’un capítol 7 fallida.

Així, si haguéssiu d’obtenir una liquidació de suma forfetària per a un pagament de la seguretat social, a un fideïcomissari en fallida no podríeu agafar diners en una fallida del capítol 7. SSDI també quedaria exclòs d’un capítol 7 significa prova. Tanmateix, si voleu fer pagaments en una fallida del capítol 13, el fideïcomissari considerarà els vostres ingressos de la seguretat social com una font de fons per finançar el vostre capítol 13.

Si necessiteu una millor comprensió del funcionament de SSDI amb les vostres circumstàncies específiques, parleu amb un advocat fallit per obtenir una visió completa del que passaria si vostè o el seu cònjuge presentessin en fallida.