Unsa ang mahitabo kung mobiya ako sa usa ka nagpautang nga wala sa akong Bankruptcy?

Kini depende sa kung unsang oras sa pagkabangkaruta ang gisakmit ug kung ikaw adunay mga kabtangan. Sa usa ka kapitulo sa pagkalugi sa 13 ug sa usa ka kapitulo 7 pagkalugi diin adunay mga kabtangan, ang utang dili papahawaon. Nga nagpasabut nga mahimo ka pa sa hook aron magbayad sa pagkabangkaruta,

Sa usa ka kapitulo 7 pagkabangkaruta nga wala’y kabtangan, ang utang ibubu basta kini usa sa normal nga tipo sa utang nga napasaylo sa pagkalugi sama sa medikal nga utang, credit card, awtomatikong pautang alang sa gipalagpot nga mga awto ug uban pa.