Ymgyfreitha a Chyflafareddu

Ymgyfreitha a Chyflafareddu

Gall cyflafareddu fod yn wirfoddol neu'n orfodol. Fodd bynnag, dim ond o statud neu gontract yr ymrwymir iddo’n wirfoddol y gall cyflafareddu gorfodol ddod, lle mae’r partïon yn cytuno i gynnal yr holl anghydfodau presennol neu yn y dyfodol mewn cyflafareddiad, heb o reidrwydd wybod, yn benodol, beth allai’r anghydfodau hynny yn y dyfodol fod. Gall y cyflafareddu fod yn rhwymol neu'n rhwymol. Mae cyflafareddu nad yw'n rhwymol yn debyg i gyfryngu gan na ellir gosod penderfyniad ar y partïon. Fodd bynnag, y prif wahaniaeth yw, er y bydd cyfryngwr yn ceisio helpu'r partïon i ddod o hyd i dir canol i gyfaddawdu arno, mae'r cyflafareddwr (nad yw'n rhwymol) yn parhau i gael ei dynnu'n llwyr o'r broses setlo a bydd ond yn rhoi penderfyniad ar atebolrwydd ac, os yn briodol, arwydd o gwantwm yr iawndal sy'n daladwy. Yn ôl un diffiniad mae cyflafareddu yn rhwymol ac felly nid yw cyflafareddu nad yw'n rhwymol yn gymrodeddu yn dechnegol.