cyfreithiwr eiddo tiriog tŷ

real Estate

Rydym yn a cwmni cyfreithiol eiddo tiriog cynrychioli cleientiaid yn New Jersey ac Efrog Newydd. Mae ein cwmni'n cynrychioli Prynwyr a Gwerthwyr. Rydym yn deall yr emosiynau sy'n gysylltiedig â gwerthu cartref, p'un a yw'n symud i gartref mwy neu'n gadael cartref plentyndod yn ystod y broses brofiant.

Gwybodaeth Gyffredinol:

Rydym yn deall gwerthiannau byr a sut i wneud iddynt ddigwydd. Rydym yn gweithio gyda phobl mewn cau pan mai eu hunig opsiwn sydd ar ôl yw gwerthu eu cartref. Mae gennym rwydwaith o Realtors, Buddsoddwyr a Broceriaid Morgeisi y gallwn fanteisio arnynt os oes angen help arnoch. Rydym yn gweithio gyda gwerthiannau preswyl a masnachol. Rydym wedi cynrychioli gwerthwyr a phrynwyr ar ddwy ochr trafodion busnes ac yn deall anghenion ein cleientiaid yn y sefyllfaoedd hyn.