Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gadael credydwr allan o fy Methdaliad?

Mae'n dibynnu ar ba amser o fethdaliad a ffeiliwyd ac a oes gennych asedau. Mewn pennod methdaliad 13 ac mewn pennod methdaliad 7 lle mae asedau, ni fydd y ddyled yn cael ei rhyddhau. Sy'n golygu y byddwch chi'n dal i fod ar y bachyn i dalu'r methdaliad,

Mewn methdaliad pennod 7 dim ased, bydd y ddyled yn cael ei rhyddhau cyn belled â'i bod yn un o'r mathau arferol o ddyled sy'n cael ei maddau mewn methdaliad fel dyled feddygol, cardiau credyd, benthyciadau ceir ar gyfer ceir sydd wedi'u hailosod a'u tebyg.