A yw benthyciadau Diwrnod Tâl yn dod o dan fethdaliad?

Os ydych wedi cymryd benthyciadau diwrnod cyflog, byddant yn cael maddeuant mewn methdaliad. Efallai y bydd y materion yn codi, pe cymerid y benthyciadau diwrnod cyflog o fewn diwrnodau 90, byddai angen eu talu'n ôl. Efallai y bydd angen talu unrhyw ddyled sy'n codi cyn pen 90 o fethdaliad yn ôl.

Os ydych chi'n ffeilio am fethdaliad a bod gennych sieciau ôl-ddyddiedig yn cael eu cyfnewid am le benthyciad Diwrnod Tâl efallai y byddwch chi'n mynd i broblem gyda'r cwmni benthyciadau diwrnod cyflog yn dal i geisio cyfnewid eich sieciau. Os byddwch chi'n cael eich hun yn y math hwn o sefyllfa, siaradwch ag a atwrnai rhyddhad dyled i fynd dros eich opsiynau.