Stopiwch gau

Amddiffyniad Cau Tir

Y cwmni hwn Roedd a sefydlwyd i helpu i achub cartrefi pobl rhag cael eu cau. Mae ein partneriaid i gyd yn canolbwyntio ar amddiffyn rhag cau yn naill ai New Jersey neu Efrog Newydd. Rydym yn deall y prif bosibiliadau ar gyfer datrys cau tir gan ddefnyddio ymgyfreitha, addasu benthyciadau, methdaliad neu hyd yn oed werthiant / gwerthiant byr. Rydym yn gweithio gyda phobl i brynu a gwerthu eiddo tiriog. Gallwn egluro naws y gyfraith a'r ffordd y mae pob un o'r systemau hyn yn rhyngweithio â'i gilydd. Gall siarad ag atwrnai heddiw am eich opsiynau dynnu pwysau poeni oddi ar eich brest.