Retssager og voldgift

Retssager og voldgift

Voldgift kan være enten frivillig eller obligatorisk. Obligatorisk voldgift kan dog kun komme fra en statut eller en kontrakt, der frivilligt indgås, hvor parterne er enige om at afholde alle eksisterende eller fremtidige tvister i voldgift uden nødvendigvis specifikt at vide, hvad disse fremtidige tvister kan være. Voldgørelserne kan være bindende eller ikke-bindende. Ikke-bindende voldgift ligner mægling, da en beslutning ikke kan pålægges parterne. Den vigtigste sondring er imidlertid, at selvom en mægler vil forsøge at hjælpe parterne med at finde en mellemgrund, som de skal gå på kompromis med, forbliver den (ikke-bindende) voldgiftsmand fuldstændigt fjernet fra forligsprocessen og vil kun give en afgørelse om ansvar og, hvis passende, en angivelse af kvantiteten af ​​de skader, der skal betales. Efter en definition er voldgift bindende, og ikke-bindende voldgift er derfor teknisk set ikke voldgift.