Kas sotsiaalkindlustust peetakse pankroti korral sissetulekuks?

Sotsiaalkindlustust peetakse pankroti korral sissetulekuks, kuid seda peetakse ka maksuvabaks. Vaadates USA sotsiaalkindlustus- ja puuetega inimeste makseid käsitlevaid seadusi, vaatame 42i USA koodeksi II alapeatükki - FEERAALNE VANUS, JÄTKUSUUTLIKUD JA PUUDUSKINDLUSTUSE HÜVITISED.

alla 42 USA kood § 407 vabastab maksed, mis käsitlevad sotsiaalkindlustusmakseid ja töövõimetusmakseid (SSDI), pankrotihaldurilt 7 peatüki pankrotis võlgade tasumiseks.

Seega, kui peaksite saama ühekordse sotsiaalkindlustusmakse, ei lubaks pankrotihaldur võtta raha peatükis 7 pankrotti. Samuti jäetakse SSDI peatükist 7 - test. Kui aga soovite makseid teha peatükis 13 pankroti korral, kaalub haldur teie sotsiaalkindlustusest saadavat tulu oma 13 peatüki rahastamiseks.

Kui vajate paremat mõistmist selle kohta, kuidas SSDI toimiks teie konkreetse asjaolude komplekti korral, rääkige a-ga pankrotivolinik saada täielik ülevaade sellest, mis juhtuks, kui teie või teie abikaasa esitaksid pankrotiavalduse.