Laenu muutmise panga advokaat

Laenu muutmine

Laenu muudatusega muudetakse laenutingimusi olemasolevate laen. See ei ole refinantseerimine. Eesmärk on muuta maksed taskukohasemaks või võimaldada hüpoteeklaenu maha jätnud laenuvõtjal järele jõuda. Kui teil on otsene oht kaotada oma kodu sulgemiseks, on parem alustada protsessi nii kiiresti kui võimalik. Tavaliselt muudetavateks tingimusteks on intressimäär ja mõnikord ka laenu pikkus. Hüpoteegi korrigeerimiseks antakse võlakohustusi harva.

Kasutage oma laenu muutmiseks kindlasti usaldusväärseid allikaid ja seda, kas neil on luba teie laenu muuta. Kui nad ei saa teile enne dokumentide esitamist teada, kas kvalifitseerute või mitte, pole nad tõenäoliselt kvalifitseeritud teie muudatustega tegelema. Nad peaksid suutma selgitada teie võla ja sissetuleku suhet ja mida see muudatuse tõenäosuse jaoks tähendab. Kui te ei teeni hüpoteegi maksmiseks piisavalt raha, rääkige advokaadiga, et vaadata üle kõik võimalused.

Olge teadlik laenu muutmise pettustest NJ-s

NJ osariigil on veebileht seotud Hoiatus hüpoteeklaenu muutmise tegevuse kohta .

New Jerseys tuleb üksus registreerida võlakohandajana NJ võlakohandaja seaduse alusel või maksuvabastusega üksus.

  1. Selle riigi advokaat, kes ei tegele põhiliselt võlgade korrigeerimisega;
  2. Isik, kes on võlgniku täiskohaga töötaja ja töötab oma tööandja võlgade korrigeerijana;
  3. Isik, kes tegutseb vastavalt mis tahes kohtu määrusele või kohtuotsusele või selle riigi või Ameerika Ühendriikide seadustega antud volitustele;
  4. Isik, kes on võlgniku võlausaldaja või võlgniku ühe või mitme võlausaldaja esindaja ja kelle teenused võlgniku võlgade korrigeerimisel osutatakse võlgnikule tasuta; või
  5. Isik, kes võlgniku soovil korraldab võlgnikule laenu või teeb seda ja kes võlgniku volitusel tegutseb võlgniku võlgade korrigeerijana laenutulu väljamaksmisel ilma hüvitis nende võlgade korrigeerimisel osutatud teenuste eest.

Kui teie laenu muutmist taotlev isik ei kuulu ülalnimetatud kategooriatesse, siis tõenäoliselt petetakse teid New Jerseys.

Olge teadlik NY-s laenude muutmise pettustest

New Yorgis on peaprokuröril a Laenu muutmise kelmuse veebikaebuse vorm.

Alates 2009-ist on New Yorgi peaprokurör uurinud Turu sulgemise päästepettused. Olge ettevaatlik, kui tunnete, et teid ei tasandata.