Auzi eta Arbitraje

Auzi eta Arbitraje

Arbitraje borondatezkoa edo nahitaezkoa izan daiteke. Hala ere, derrigorrezko arbitrajeak estatutu edo borondatez kontratatutako kontratutik baino ezin dira etorri. Alderdiek akordio arbitrarioan dauden edo etorkizuneko eztabaida guztiak edukitzea adostu behar dute, berariaz jakin gabe, zein izan daitezkeen etorkizuneko liskarrak. Arbitrajeak lotesleak edo ez lotesleak izan daitezke. Arbitraje loteslea ez den bitartekaritza antzekoa da erabaki bat alderdiei ezin baitzaie ezarri. Hala ere, bereizketa nagusia zera da: bitartekari bat alderdiek konpromisoa hartu behar duten bitarteko eremua bilatzen saiatuko dela, arbitroa (ez loteslea) likidazio prozesutik erabat kentzen da eta erantzukizuna zehazteko soilik emango du. egokia, ordaindu beharreko kalte-kopuruaren adierazpena. Definizio baten arabera, arbitrajea loteslea da eta ez da loteslea arbitrajea, beraz, teknikoki ez da arbitrajea.