Dlíthíocht & Eadráin

Dlíthíocht & Eadráin

Is féidir le headráin a bheith deonach nó éigeantach. Mar sin féin, ní féidir le headráin éigeantach teacht ach ó reacht nó ó chonradh a dhéantar go deonach, ina n-aontaíonn na páirtithe gach díospóid atá ann cheana nó a bheidh ann amach anseo maidir le headráin a shealbhú, gan a fhios a bheith acu, go sonrach, cad iad na díospóidí sin amach anseo. Féadfaidh na headráin a bheith ceangailteach nó neamhcheangailteach. Tá eadráin neamhcheangailteach cosúil le hidirghabháil sa mhéid is nach féidir cinneadh a fhorchur ar na páirtithe. Mar sin féin, is é an t-idirdhealú is mó ná go ndéanfaidh idirghabhálaí iarracht cuidiú leis na páirtithe lárphointe a aimsiú ar féidir leis comhréiteach a dhéanamh air, go bhfanfaidh an t-eadránaí (neamh-cheangailteach) go hiomlán as an bpróiseas socraíochta agus nach dtabharfaidh sé ach cinneadh maidir le dliteanas agus, más rud é iomchuí, léiriú ar chandam na ndamáistí is iníoctha. De réir sainmhínithe tá eadráin ceangailteach agus dá bhrí sin níl eadráin neamhcheangailteach ina eadráin go teicniúil.