Considérase a seguridade social a renda en bancarrota?

A seguridade social considérase ingresos en bancarrota, pero tamén se considera exenta. Observando as leis de EE. UU. Para os pagos de seguridade social e discapacidade, miramos o código 42 EUA Subcapítulo II - ANTIDADE FEDERAL ANTIGUA, SORVEITORES E BENEFICIOS DE SEGURIDADE DE DISCAPACIDADE.

En Código 42 EU § 407 exime de pagamentos de seguros sociais e pagamentos de invalidez Os pagos (SSDI) de ser confiados por un administrador de bancarrota de pagar débedas nunha bancarrota do capítulo 7.

Así que se obtivese unha liquidación por un pago por seguridade social, non se lle permitirá que un administrador de bancarrota tomase os cartos nunha bancarrota do capítulo 7. SSDI tamén estaría excluído dun capítulo 7 significa proba. Non obstante, se estás a facer pagamentos nunha bancarrota dun capítulo 13, o administrador considerará os seus ingresos da seguridade social como unha fonte de fondos para financiar o seu capítulo 13.

Se necesitas unha mellor comprensión de como funcionaría o SSDI coas túas circunstancias específicas, fale con avogado de bancarrota para obter unha visión completa do que sucedería se vostede ou o seu cónxuxe presentaron por bancarrota.