Que pasa se deixo un acredor fóra da miña bancarrota?

Depende de que momento de quebra foi e se ten activos. Nun capítulo de bancarrota 13 e nun capítulo de bancarrota 7 onde hai activos, a débeda non será descargada. O que significa que aínda estarás en gancho para pagar a bancarrota,

Nun banco 7 sen captación de ningún activo, a débeda descargarase sempre que sexa un dos tipos normais de débeda perdoada en bancarrota como débeda médica, tarxetas de crédito, préstamos de automóbiles para coches repoñidos e similares.