Litixio e Arbitraxe

Litixio e Arbitraxe

A arbitraxe pode ser voluntaria ou obrigatoria. Non obstante, a arbitraxe obrigatoria só pode proceder dun estatuto ou dun contrato que se faga voluntariamente, no que as partes acorden celebrar todas as disputas existentes ou futuras en arbitraxe, sen saber necesariamente cales serían esas futuras disputas. As arbitraxes poden ser vinculantes ou non vinculantes. O arbitraxe non vinculante é semellante á mediación porque non se pode impoñer unha decisión ás partes. Non obstante, a distinción principal é que, mentres que un mediador tratará de axudar ás partes a atopar un termo medio sobre o que comprometerse, o árbitro (non vinculante) permanece totalmente eliminado do proceso de liquidación e só dará unha determinación de responsabilidade e, se axeitado, unha indicación do importe dos danos pagables. Por unha definición, o arbitraxe é vinculante e, polo tanto, o arbitraxe non vinculante non é arbitrariamente.