Deter a execución hipotecaria

Defensa de execución hipotecaria

Esta empresa foi fundada para axudar a salvar os fogares dos pobos. Os nosos socios céntranse na defensa de execución hipotecaria en Nova Xersei ou Nova York. Entendemos as principais posibilidades para resolver unha execución hipotecaria mediante litixios, modificación de préstamos, bancarrota ou incluso unha venda / venda curta. Traballamos con xente para mercar e vender inmobles. Podemos explicar os matices da lei e o xeito en que cada un destes sistemas interactúa entre si. Falar cun avogado hoxe sobre as súas opcións pode quitarlle o peso da preocupación no peito.