quebra

quebra

A bancarrota, incluída a quebra de Nova Jersey e a quebra de Nova York, son procesos xudiciais federais deseñados para axudar tanto aos consumidores como ás empresas a eliminar ou pagar as súas débedas baixo a protección do xulgado de bancarrota. A lei federal do título 11 do código dos Estados Unidos regula a bancarrota de Nova Jersey así como todas as outras falecidas.

Podemos axudar con bancarrota persoal ou empresarial. Tamén podemos explicar como unha bancarrota persoal interactúa con calquera empresa que posúe ou forma parte.

Quebra acreditar
Por que estás pensando na bancarrota?
Seleccione todas as que se apliquen
Os fallos do capítulo 7, 11 ou 13 xestionan diferentes cantidades de débeda.
Xa presentou por bancarrota no pasado? *
Se regularmente envías cartos a un membro da familia ou pagas o apoio á pensión alimenticia ou á alimentación infantil, pode ser máis doado para ti calificar para a bancarrota.
Se estás casado e o teu cónxuxe vive contigo, o ingreso dos seus cónxuxes inclúese na bancarrota para determinar se se cualifica para un capítulo 7 ou se ten que facer un plan de pagamento baixo unha bancarrota do capítulo 13, sen embargo o seu cónxuxe NON ten que arquivo contigo.
A bancarrota non é un tamaño único para todos os programas e leva máis que unha páxina web automatizada para dar asesoramento xurídico.
opcional
opcional