Što se događa ako ostavim povjerioca u stečaju?

Ovisi o vremenu podnošenja stečaja i imate li imovinu. U poglavlju 13 bankrot i u poglavlju 7 bankrot gdje postoje imovina, dug se neće otpisati. Što znači da ćete i dalje biti na udici da platite bankrot,

U poglavlju 7 bankrot bez imovine, dug će se odvijati sve dok je jedna od uobičajenih vrsta oproštenih duga u bankrotu poput medicinskog duga, kreditnih kartica, auto kredita za repozicionirane automobile i slično.