Jesu li zajmovi za plaćanje na dan pokriveni stečajem?

Ako ste uzeli zajmove za plaću, oprostit će vam se u stečaju. Može se javiti da će se, ako su krediti na dan isplate, uzeti u roku od 90 dana, vratiti. Bilo koji dug koji nastane u roku od 90 dana od bankrota možda će trebati biti vraćen.

Ako podnesete prijavu za stečaj i ako vam mjesto zajma na dan plaćanja isplati naknadne čekove, možete naići na problem s tvrtkom koja prima zajam i dalje pokušava unovčiti čekove. Ako se nađete u takvoj situaciji, razgovarajte s odvjetnik za otplatu duga da pređete preko svojih mogućnosti.