Kisa k ap pase si mwen kite yon kreyansye soti nan fayit mwen an?

Sa depann de ki lè nan fayit te depoze epi si ou gen byen. Nan yon chapit 13 fayit ak nan yon chapit 7 fayit kote gen byen, dèt la pa pral egzeyate. Ki vle di ou ap toujou sou zen an yo peye fayit la,

Nan yon fayit chapit pa avantaj kach, dèt la pral egzeyate osi lontan ke li se youn nan kalite nòmal nan dèt padonnen nan fayit tankou dèt medikal, kat kredi, prè oto pou machin repoze ak renmen an.