NJ fayit avoka pou depoze yon chapit 13 fayit

Kijan yon Avoka Fayit NJ kapab depoze yon fayit chapit 13 pou sove yon kay NJ apre yon sezi ipotèk NJ Lien sezi ak yon mouvman 547 anile yon transfè preferansyèl.

Kijan yon Avoka Fayit NJ kapab depoze yon fayit chapit 13 pou sove yon kay NJ apre yon sezi ipotèk NJ Lien sezi ak yon mouvman 547 anile yon transfè preferansyèl.

Ou ka sove kay ou apre yon privilèj fiskal retni NJ lè l sèvi avèk ...