Prè Modifikasyon Avoka Bank

Prè Modifikasyon

Yon modifikasyon prè modifye kondisyon ki nan yon ki deja egziste prè. Sa a se pa refinansman. Objektif la se fè peman plis abòdab oswa pèmèt yon prete moun ki te tonbe dèyè sou ipotèk li oswa li yo ratrape. Si ou nan danje iminan pou pèdi kay ou nan sezi kay, li pi bon pou ou kòmanse pwosesis la pi vit posib. Tèm yo souvan modifye yo se to enterè a epi pafwa longè prè an. Se padonaj dèt raman bay ajiste yon ipotèk.

Asire w ke w itilize yon sous ou fè konfyans pou modifikasyon prè ou yo e ke yo otorize modifye prè ou. Si yo pa ka di ou si ou ta kalifye oswa ou pa ta dwe soumèt devan dokiman ou yo, men pwobableman yo pa kalifye pou yo travay sou modifikasyon ou. Yo ta dwe kapab eksplike rapò dèt-a-revni ou ak sa ki sa vle di pou chans pou modifikasyon. Si ou pa fè ase lajan pou peye mògej ou, pale ak yon avoka pou ale sou tout opsyon ou yo.

Ou dwe konsyan de magouy modifikasyon prè nan NJ

Eta NJ gen yon paj entènèt ki gen rapò ak Avètisman Konsènan Modifikasyon Prè ipotèk Aktivite .

Nan New Jersey yon antite bezwen anrejistre kòm yon ajistè Dèt anba aji nan ajistè dèt NJ oswa yon antite egzante.

  1. Yon avoka nan lwa Eta sa a ki pa prensipalman angaje kòm yon ajistè dèt;
  2. Yon moun ki se yon regilye, anplwaye a plen tan nan yon debiteur, epi ki moun ki aji kòm yon ajistè nan dèt anplwayè l 'yo;
  3. Yon moun ki aji dapre nenpòt lòd oswa jijman nan tribinal, oswa dapre otorite konfere pa nenpòt ki lwa nan Eta sa a oswa Etazini yo;
  4. Yon moun ki se yon kreyansye nan debiteur la, oswa yon ajan nan youn oswa plis kreditè nan debiteur a, ak ki gen sèvis nan ajiste dèt debiteur la yo rann san yo pa koute debiteur la; oswa
  5. Yon moun ki, nan demann yon debiteur, fè aranjman pou oswa fè yon prè nan debiteur la, epi ki, nan otorizasyon nan debiteur la, aji kòm yon ajistè nan dèt debiteur la nan debousman an nan resèt nan prè a, san yo pa konpansasyon pou sèvis yo rann nan ajiste dèt sa yo.

Si moun ki mande pou modifye prè ou a pa tonbe nan kategori pi wo yo, ou gen plis chans ke yo te scammed nan New Jersey.

Fè atansyon ak magouy modifikasyon prè nan NY

Nan New York, Pwokirè Jeneral la gen yon ... Prè Modifikasyon Tronpe Sou entènèt Fòm Plent.

Depi 2009, Pwokirè Jeneral New York ap envestige Sele Sekou Foreclosure. Si ou santi ke ou pa yo te pote ak, atansyon.