Fayit

Fayit

Fayit, ki gen ladan New Jersey fayit ak fayit New York, se pwosesis tribinal federal ki fèt ede tou de konsomatè yo ak biznis elimine oswa peye dèt yo anba pwoteksyon nan tribinal fayit. Lwa federal ki nan Tit 11 nan Kòd Etazini an gouvène fayit New Jersey ansanm ak tout lòt bankrout.

Nou ka ede ak bankrout pèsonèl oswa biznis. Nou ka eksplike tou kijan yon Fayit pèsonèl reyaji avèk nenpòt ki biznis ou posede oswa ki se yon pati.

Fayit kalifye
Poukisa ou panse sou fayit?
Chwazi tout sa ki aplike
Kantite lajan diferan nan dèt yo ap okipe yon fason diferan pa Chapit 7, 11 oswa 13 bankrout.
Èske w te ranpli pou fayit nan tan lontan an? *
Si ou regilyèman voye lajan nan yon manm fanmi oswa peye sipò pou pansyon alimantè oswa sipò pou timoun li ka pi fasil pou ou pou w kalifye pou fayit.
Si ou marye ak mari oswa madanm ou ap viv avèk ou, se revni mari oswa madanm ou enkli nan fayit la detèmine si ou kalifye pou yon chapit 7 oswa si ou gen fè yon plan peman anba yon chapit 13 fayit, sepandan mari oswa madanm ou pa bezwen ranpli avèk ou.
Fayit se pa yon gwosè yon sèl adapte tout pwogram epi li pran plis pase yon paj entènèt otomatik bay soti konsèy legal.
Si ou vle
Si ou vle