One Stop sezi a

Foreclosure Defense

Sa a fèm te te fonde pou ede sove kay pèp yo soti nan sezi kay la. Patnè nou yo tout konsantre sou sezi defans nan swa New Jersey oswa New York. Nou konprann posiblite prensipal yo pou rezoud yon sezi lè l sèvi avèk litij, modifikasyon prè, fayit oswa menm yon vant / kout-vant. Nou travay ak moun yo achte ak vann byen imobilye. Nou ka eksplike nuans yo nan lwa a ak fason an chak nan sistèm sa yo reyaji youn ak lòt. Pale ak yon avoka jodi a sou opsyon ou ka pran pwa a nan enkyete koupe nan pwatrin ou.