Stop өндүрүп алууну күрөөнүн жүйөсүнө айлантуу

өндүрүп алууну күрөөнүн жүйөсүнө айлантуунун коргоо

Бул бекем болду өндүрүп алууну айлантуу келген элдер үйлөрүн сактоого жардам берүү үчүн түзүлгөн. Бардык Жерсидеги же New York да өндүрүп алууну айлантуу жол-коргоп басым Биздин өнөктөштөр. Биз талашуулардан, насыя өзгөртүү, банкроттук же бир сатуу / кыска сатуу аркылуу өндүрүп чечүү үчүн негизги мүмкүнчүлүктөрдү түшүнөм. Биз кыймылсыз мүлктү сатып алууга жана сатууга адамдар менен иштешебиз. Биз бул системалардын ар бири бири-бири менен эриш-аркак укуктун жана жол-чүйдөсүнө чейин түшүндүрүп бере алат. Сиздин тууралуу бүгүн ишеним менен сүйлөп көкүрөк өчүрүп тынчсызданып оор болот.