peguam hartanah rumah

Hartanah

Kami adalah firma undang-undang hartanah mewakili pelanggan di New Jersey dan New York. Firma kami mewakili Pembeli dan Penjual. Kami memahami emosi yang mengelilingi menjual rumah, sama ada ia bergerak ke rumah yang lebih besar atau membiarkan rumah zaman kanak-kanak semasa proses probet.

Maklumat Umum:

Kami memahami jualan pendek dan bagaimana membuatnya berlaku. Kami bekerjasama dengan orang ramai dalam perampasan apabila pilihan mereka yang tersisa hanya menjual rumah mereka. Kami mempunyai rangkaian Realtors, Investors, dan Broker gadai janji yang boleh kami gunakan jika anda memerlukan bantuan. Kami bekerja dengan jualan kediaman dan komersial. Kami telah mewakili penjual dan pembeli di kedua-dua belah transaksi perniagaan dan memahami keperluan pelanggan kami dalam situasi ini.