Litigasi & Timbangtara

Litigasi & Timbangtara

Timbangtara boleh sama ada secara sukarela atau mandatori. Walau bagaimanapun, timbang tara wajib hanya boleh diperolehi daripada undang-undang atau kontrak yang secara sukarela dimeterai, di mana pihak-pihak bersetuju untuk memegang semua pertikaian sedia ada atau masa depan dalam timbangtara, tanpa perlu mengetahui, khususnya, apa pertikaian masa depan itu. Arbitrasi boleh mengikat atau tidak mengikat. Timbangtara yang tidak mengikat adalah sama dengan pengantaraan di mana keputusan tidak boleh dikenakan ke atas pihak-pihak. Walau bagaimanapun, perbezaan utama adalah bahawa sementara seorang pengantara akan cuba membantu pihak-pihak mencari jalan tengah yang mana untuk berkompromi, penimbangtara (tidak mengikat) tetap dihapuskan sepenuhnya dari proses penyelesaian dan hanya akan memberi penentuan liabiliti dan, jika sesuai, petunjuk kuantum ganti rugi yang kena dibayar. Oleh satu arbitrase definisi, arbitrase yang mengikat dan tidak mengikat adalah secara tekal bukan arbitrase.