DASAR PRIVASI
Terakhir dikemaskini Januari 10, 2018
Pejabat Undang-undang Patel, Soltis & Cardenas ("kami" atau "kami" atau "kami") menghormati privasi pengguna kami ("pengguna" atau "anda"). Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, dan melindungi maklumat anda apabila anda melawati laman web kami www.focusedlaw.com termasuk mana-mana bentuk media, saluran media, laman web mudah alih atau aplikasi mudah alih berkaitan atau berkaitan dengannya (secara kolektif, Tapak"). Sila baca Dasar Privasi ini dengan berhati-hati. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SYARAT-SYARAT DASAR PRIVASI INI, SILA TIDAK AKHIRKAN LAMAN.
Kami berhak untuk membuat perubahan pada Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dan untuk sebarang sebab. Kami akan memaklumkan anda mengenai sebarang perubahan dengan mengemas kini tarikh "Disemak" Dasar Privasi ini. Apa-apa perubahan atau pengubahsuaian akan berkuat kuasa sebaik sahaja menyiarkan Polisi Privasi yang dikemaskini di Laman ini, dan anda melepaskan hak untuk menerima notis khusus bagi setiap perubahan atau pengubahsuaian tersebut. Anda digalakkan untuk meninjau Dasar Privasi ini secara berkala untuk terus dimaklumkan mengenai kemas kini. Anda akan dianggap telah sedar, akan tertakluk kepada, dan akan dianggap telah menerima perubahan dalam mana-mana Dasar Privasi yang disemak semula oleh penggunaan berterusan Laman anda selepas tarikh Polisi Privasi yang disemak telah disiarkan.
KOLEKSI MAKLUMAT ANDA
Kami boleh mengumpul maklumat mengenai anda dalam pelbagai cara. Maklumat yang mungkin kami kumpulkan di Laman ini termasuk:
Data peribadi
Maklumat peribadi, seperti nama anda, alamat penghantaran, alamat e-mel, dan nombor telefon, dan maklumat demografi, seperti umur, jantina, kampung halaman dan kepentingan anda, yang anda berikan secara sukarela kepada kami apabila anda mendaftarkan diri dengan Laman atau bila anda memilih untuk mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan Laman ini, seperti sembang dalam talian dan papan mesej. Anda tidak berkewajipan untuk memberikan maklumat peribadi kepada kami, walau bagaimanapun keengganan anda untuk berbuat demikian mungkin menghalang anda menggunakan ciri-ciri tertentu dari Laman ini.
Data Derivatif
Maklumat pelayan kami akan dikumpulkan secara automatik apabila anda mengakses Laman tersebut, seperti alamat IP anda, jenis penyemak imbas anda, sistem pengendalian anda, masa akses anda, dan halaman yang telah anda lihat langsung sebelum dan selepas mengakses Laman.
Data Kewangan
Maklumat kewangan, seperti data yang berkaitan dengan kaedah pembayaran anda (contohnya nombor kad kredit yang sah, jenama kad, tarikh tamat tempoh) yang kami dapat mengumpul apabila anda membeli, memesan, kembali, bertukar atau meminta maklumat mengenai perkhidmatan kami dari Laman ini. Kami menyimpan hanya sangat terhad, jika ada, maklumat kewangan yang kami kumpulkan. Jika tidak, semua maklumat kewangan disimpan oleh pemproses pembayaran kami, PayPal, LawPay, dan anda digalakkan menyemak dasar privasi mereka dan hubungi mereka secara langsung untuk menjawab pertanyaan anda.
Data Dari Rangkaian Sosial
Maklumat pengguna dari laman rangkaian sosial, seperti Facebook, Google+, Twitter, termasuk nama anda, nama pengguna rangkaian sosial anda, lokasi, jantina, tarikh lahir, alamat e-mel, gambar profil dan data awam untuk kenalan, jika anda menyambungkan akaun anda kepada rangkaian sosial.
PENGGUNAAN MAKLUMAT ANDA
Mempunyai maklumat yang tepat tentang anda membenarkan kami memberikan pengalaman yang lancar, cekap dan tersuai. Khususnya, kami boleh menggunakan maklumat yang dikumpulkan mengenai anda melalui Laman ini untuk:
● Buat dan uruskan akaun anda.
● Meningkatkan kecekapan dan pengendalian tapak.
● Memantau dan menganalisis penggunaan dan trend untuk meningkatkan pengalaman anda dengan Laman ini.
● Melakukan aktiviti perniagaan yang lain seperti yang diperlukan.
● Meminta maklum balas dan menghubungi anda mengenai penggunaan Laman Anda.
● Menjawab permintaan perkhidmatan produk dan pelanggan.
● Benarkan memuat turun e-buku
PENDEDAHAN MAKLUMAT ANDA
Kami mungkin berkongsi maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dalam situasi tertentu. Maklumat anda boleh didedahkan seperti berikut:
Mengikut Undang-undang atau Melindungi Hak
Jika kami percaya pelepasan maklumat mengenai anda adalah perlu untuk bertindak balas terhadap proses undang-undang, untuk menyiasat atau membetulkan potensi pelanggaran dasar kami, atau untuk melindungi hak, harta dan keselamatan orang lain, kami mungkin berkongsi maklumat anda sebagaimana yang dibenarkan atau dikehendaki oleh mana-mana undang-undang, peraturan, atau peraturan yang berkenaan. Ini termasuk bertukar maklumat dengan entiti lain untuk perlindungan penipuan dan pengurangan risiko kredit.
Postings Online
Apabila anda menyiarkan komen, sumbangan atau kandungan lain ke Laman ini, siaran anda boleh dilihat oleh semua pengguna dan mungkin diedarkan secara awam di luar Laman ini selamanya.
Kenalan Media Sosial
Jika anda menyambung ke Laman melalui rangkaian sosial, kenalan anda di rangkaian sosial akan melihat nama, foto profil dan penerangan aktiviti anda.
Pihak Ketiga lain
Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pengiklan dan pelabur untuk tujuan menjalankan analisis perniagaan am. Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.
Jualan atau Kebankrapan
Jika kami menyusun semula atau menjual semua atau sebahagian daripada aset kami, menjalani penggabungan, atau diperolehi oleh entiti lain, kami boleh memindahkan maklumat anda kepada entiti pengganti. Jika kita keluar dari perniagaan atau muflis, maklumat anda akan menjadi aset yang dipindahkan atau diperoleh oleh pihak ketiga. Anda mengakui bahawa pemindahan tersebut mungkin berlaku dan bahawa penerima pindahan boleh menolak komitmen kehormatan yang kami buat dalam Dasar Privasi ini.

Kami tidak bertanggungjawab atas tindakan pihak ketiga yang anda berkongsi data peribadi atau sensitif, dan kami tidak mempunyai kuasa untuk mengurus atau mengawal solicitations pihak ketiga. Jika anda tidak lagi mahu menerima surat-menyurat, e-mel atau komunikasi lain dari pihak ketiga, anda bertanggungjawab untuk menghubungi pihak ketiga secara langsung.

TEKNOLOGI TRACKING
Analis Laman Web
Kami juga boleh bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang terpilih, seperti Google Analytics, untuk membolehkan teknologi penjejakan dan perkhidmatan pemasaran semula di Laman ini melalui penggunaan cookies pihak pertama dan kuki pihak ketiga, antara lain, menganalisis dan menjejaki pengguna ' menggunakan Tapak, menentukan populariti kandungan tertentu dan lebih memahami aktiviti dalam talian. Dengan mengakses Laman ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat anda oleh vendor pihak ketiga ini. Anda digalakkan untuk mengkaji semula dasar privasi mereka dan menghubungi mereka secara langsung untuk menjawab pertanyaan anda. Kami tidak memindahkan maklumat peribadi kepada vendor pihak ketiga ini. Walau bagaimanapun, jika anda tidak mahu apa-apa maklumat dikumpulkan dan digunakan oleh teknologi penjejakan, anda boleh melawat vendor pihak ketiga atau Alat Opt-Out Inisiatif Pengiklanan Rangkaian or Alat Opt-Out Alliance Advertising Digital.

Anda harus sedar bahawa mendapatkan komputer baru, memasang penyemak imbas baru, menaik taraf penyemak imbas yang sedia ada, atau memadam atau mengubah suai kuki penyemak imbas anda juga boleh memadamkan kuki, pemalam, atau tetapan penyisihan tertentu.

LAMAN WEB-PIHAK KETIGA
Tapak ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga dan aplikasi yang menarik, termasuk iklan dan perkhidmatan luar, yang tidak berafiliasi dengan kami. Sebaik sahaja anda menggunakan pautan ini untuk meninggalkan Laman ini, apa-apa maklumat yang anda berikan kepada pihak ketiga ini tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan dan privasi maklumat anda. Sebelum melawat dan memberikan apa-apa maklumat kepada mana-mana laman web pihak ketiga, anda harus memaklumkan kepada diri sendiri tentang dasar dan amalan privasi (jika ada) pihak ketiga yang bertanggungjawab untuk laman web tersebut dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk, menurut budi bicara anda, melindungi privasi maklumat anda. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau privasi dan amalan keselamatan dan dasar mana-mana pihak ketiga, termasuk laman web, perkhidmatan atau aplikasi lain yang mungkin dikaitkan dengan atau dari Laman ini.
GOOGLE MAPS
Laman web ini menggunakan API Peta Google. Anda mungkin mendapati Syarat Perkhidmatan API Peta Google di sini. Untuk lebih memahami Dasar Privasi Google, sila rujuk kepada ini pautan.

Dengan menggunakan Pelaksanaan Maps API kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan Google.

KESELAMATAN MAKLUMAT ANDA
Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan pentadbiran, teknikal dan fizikal untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda. Walaupun kami telah mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami, sila ambil perhatian bahawa meskipun usaha kami tidak ada langkah keselamatan yang sempurna atau tidak dapat ditembusi, dan tiada kaedah penghantaran data dapat dijamin terhadap sebarang pemintasan atau jenis penyalahgunaan yang lain. Apa-apa maklumat yang didedahkan dalam talian adalah terdedah kepada pemintasan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak dibenarkan. Oleh itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan lengkap jika anda memberikan maklumat peribadi.
POLISI UNTUK ANAK-ANAK
Kami tidak sengaja mencari maklumat dari atau memasarkan kepada kanak-kanak di bawah umur 13. Sekiranya anda mengetahui sebarang data yang kami kumpulkan daripada kanak-kanak di bawah umur 13, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah.
KAWALAN UNTUK CIRI-CIRI TIDAK-TRACK
Kebanyakan penyemak imbas web dan beberapa sistem pengendalian mudah alih termasuk ciri Do-Not-Track ("DNT") atau penetapan yang anda boleh mengaktifkan untuk memberi isyarat keutamaan privasi anda untuk tidak mempunyai data mengenai aktiviti penyemakan dalam talian anda yang dipantau dan dikumpulkan. Tiada standard teknologi seragam untuk mengiktiraf dan melaksanakan isyarat DNT telah dimuktamadkan. Dengan itu, kami tidak bertindak balas terhadap isyarat pelayar DNT atau sebarang mekanisme lain yang secara automatik menyampaikan pilihan anda untuk tidak dijejaki secara dalam talian. Sekiranya piawaian untuk pengesanan dalam talian diterima pakai yang mesti kita ikuti pada masa akan datang, kami akan memaklumkan kepada anda tentang amalan tersebut dalam versi yang disemak dari Dasar Privasi ini.
PILIHAN MENGENAI MAKLUMAT ANDA
Maklumat Akaun
Anda boleh pada bila-bila masa menyemak atau menukar maklumat dalam akaun anda atau menamatkan akaun anda dengan:
● Log masuk ke dalam tetapan akaun pengguna dan mengemas kini akaun pengguna.
● Menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan.
Atas permintaan anda untuk menamatkan akaun anda, kami akan menyahaktifkan atau memadamkan akaun anda dan maklumat dari pangkalan data kami yang aktif. Walau bagaimanapun, sesetengah maklumat boleh dikekalkan dalam fail kami untuk mengelakkan penipuan, menyelesaikan masalah, membantu dengan sebarang penyiasatan, menguatkuasakan Syarat Penggunaan kami dan / atau mematuhi keperluan undang-undang.
E-mel dan Komunikasi
Jika anda tidak lagi mahu menerima surat-menyurat, e-mel, atau komunikasi lain dari kami, anda boleh memilih keluar dengan:
● Memperhatikan pilihan anda pada saat anda mendaftarkan akaun anda dengan Situs.
● Menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan.
Jika anda tidak lagi mahu menerima surat-menyurat, e-mel, atau komunikasi lain dari pihak ketiga, anda bertanggungjawab untuk menghubungi pihak ketiga secara langsung.
HAK PRIVASI CALIFORNIA
Seksyen Kod Sivil California 1798.83, yang juga dikenali sebagai undang-undang "Shine The Light", membenarkan pengguna kami yang penduduk California meminta dan mendapatkan dari kami, sekali setahun dan secara percuma, maklumat mengenai kategori maklumat peribadi (jika ada) kami didedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung dan nama dan alamat semua pihak ketiga yang mana kami berkongsi maklumat peribadi pada tahun kalendar sebelum ini. Jika anda adalah pemastautin California dan ingin membuat permintaan sedemikian, sila serahkan permintaan anda secara bertulis kepada kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah.
Sekiranya anda berada di bawah umur 18, tinggal di California, dan mempunyai akaun berdaftar dengan Tapak ini, anda berhak meminta penyingkiran data yang tidak diingini yang anda siarkan secara umum di Laman ini. Untuk meminta penyingkiran data tersebut, sila hubungi kami dengan menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah ini, dan sertakan alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda dan pernyataan yang anda tinggal di California. Kami akan memastikan data tidak dipaparkan secara umum di Laman ini, tetapi sila maklum bahawa data itu mungkin tidak dikeluarkan sepenuhnya atau menyeluruh dari sistem kami.
HUBUNGI KAMI
Sekiranya anda mempunyai soalan atau komen mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami di:
Pejabat Undang-undang Patel, Soltis & Cardenas
574 Newark Ave, Suite 307
Jersey City, NJ 07306
Amerika Syarikat
(973) 200-1111
(866) 212-4111