Litigazzjoni u Arbitraġġ

Litigazzjoni u Arbitraġġ

L-arbitraġġ jista 'jkun volontarju jew obbligatorju. Madankollu, l-arbitraġġ obbligatorju jista 'jiġi biss minn statut jew kuntratt li jkun volontarjament iddaħħal fih, fejn il-partijiet jaqblu li jżommu t-tilwim eżistenti jew futuri kollha fl-arbitraġġ, mingħajr ma neċessarjament ikunu jafu, speċifikament, x'inhuma dawk it-tilwim futur. L-arbitraġġi jistgħu jorbtu jew ma jorbtux. L-arbitraġġ li ma jorbotx huwa simili għall-medjazzjoni billi deċiżjoni ma tistax tiġi imposta fuq il-partijiet. Madankollu, id-distinzjoni prinċipali hija li filwaqt li medjatur jipprova jgħin lill-partijiet isibu bażi tan-nofs li fuqha tkun tista 'tikkomprometti, l-arbitru (li ma jorbotx) jibqa' jitneħħa totalment mill-proċess ta 'saldu u jagħti biss determinazzjoni tar-responsabbiltà u, jekk xieraq, indikazzjoni tal-kwantità tad-danni pagabbli. B'definizzjoni waħda l-arbitraġġ huwa vinkolanti u l-arbitraġġ li ma jorbotx huwa għalhekk teknikament mhux arbitraġġ.