Lån modifisering bank advokat

Lånemodifisering

En lånemodifisering endrer vilkårene for en eksisterende lån. Dette er ikke refinansiering. Målet er å gjøre utbetalinger rimeligere eller å la en låntaker som har falt bak på pantelånet sitt hente seg opp. Hvis du er i overhengende fare for å miste hjemmet til tvangsauksjon, er det bedre å starte prosessen så snart som mulig. Betingelsene som ofte modifiseres er renten og noen ganger lengden på lånet. Gjeld tilgivelse er sjelden gitt for å justere et pantelån.

Sørg for å bruke en pålitelig kilde til lånemodifiseringen, og at de er autoriserte til å endre lånet ditt. Hvis de ikke kan fortelle deg om du vil kvalifisere deg eller ikke før du sender inn papirene dine, er de sannsynligvis ikke kvalifisert til å jobbe med endringen din. De skal kunne forklare gjelds- og inntektsgraden og hva det betyr for sannsynligheten for endring. Hvis du ikke tjener nok penger til å betale pantelånet ditt, må du snakke med en advokat for å gå gjennom alle alternativene.

Vær klar over svindel med lånemodifisering i NJ

State of NJ har en webside relatert til Advarsel angående endring av pantelån .

I New Jersey må en enhet registreres som en gjeldsutøver under NJ gjeldsinnstiller eller en unntatt enhet.

  1. En advokatfullmektig i denne staten som ikke hovedsakelig er ansatt som gjeldsordfører;
  2. En person som er en vanlig, heltidsansatt hos en skyldner, og som fungerer som en avregner av sin arbeidsgivers gjeld;
  3. En person som handler i henhold til enhver påstand eller dom fra domstolen, eller i henhold til myndighet gitt av lovene i denne staten eller USA;
  4. En person som er en kreditor for skyldneren, eller en agent for en eller flere kreditorer av skyldneren, og hvis tjenester for å justere skyldnerens gjeld blir gitt uten kostnad for skyldneren; eller
  5. En person som på forespørsel fra en skyldner ordner eller yter et lån til skyldneren, og som etter skyldnerens autorisasjon fungerer som en justering av skyldnerens gjeld ved utbetaling av utbyttet av lånet, uten kompensasjon for tjenestene som ytes ved justering av gjeld.

Hvis personen som ber om å endre lånet ditt ikke faller i kategoriene ovenfor, blir du sannsynligvis svindlet i New Jersey.

Vær klar over svindel med lånemodifisering i NY

I New York har riksadvokaten en Lånemodifikasjon Scam Online klage skjema.

Siden 2009 har New York statsadvokat etterforsket Redningssvindel for utelukkelse. Hvis du føler at du ikke blir jevn med, må du passe på.