Søksmål og voldgift

Søksmål og voldgift

Voldgift kan være enten frivillig eller obligatorisk. Imidlertid kan obligatorisk voldgift bare komme fra en vedtekt eller en kontrakt som frivillig er inngått, der partene er enige om å holde alle eksisterende eller fremtidige tvister i voldgift, uten nødvendigvis å vite spesifikt hva disse fremtidige tvistene kan være. Voldguttene kan være bindende eller uforpliktende. Ikke-bindende voldgift ligner på mekling ved at en avgjørelse ikke kan ilegges partene. Imidlertid er den viktigste skillet at mens en mekler vil forsøke å hjelpe partene med å finne et midtpunkt der de kan inngå kompromisser, forblir den (ikke-bindende) voldgiftsmannen fullstendig fjernet fra forliksprosessen og vil bare gi en bestemmelse av ansvar og, hvis hensiktsmessig, en indikasjon på kvantiteten av erstatninger som skal betales. Etter en definisjon er voldgift bindende, og ikke-bindende voldgift er derfor teknisk sett ikke voldgift.