Forsikring

Forsikring er et middel til beskyttelse mot økonomisk tap. Det er en form for risikostyring som hovedsakelig brukes til å sikre seg mot risikoen for et betinget, usikkert tap. En enhet som yter forsikring er kjent som et forsikringsselskap, forsikringsselskap eller forsikringsselskap. En person eller enhet som kjøper forsikring er kjent som en forsikret eller forsikringstaker. Forsikringstransaksjonen innebærer at den forsikrede påtar seg et garantert og kjent relativt lite tap i form av betaling til forsikringsselskapet i bytte mot forsikringsgiverens løfte om å kompensere den forsikrede i tilfelle et dekket tap. Tapet kan være eller ikke være økonomisk, men det må kunne reduseres til økonomiske vilkår, og må involvere noe der den forsikrede har en forsikringsbar interesse som er etablert ved eierskap, besittelse eller eksisterende forhold.

Den forsikrede mottar en kontrakt, kalt forsikringspolisen, som beskriver forholdene og omstendighetene under hvilke forsikrede vil bli økonomisk kompensert. Mengden penger som assurandøren belastes den forsikrede for dekningen som er angitt i forsikringspolisen kalles premien. Hvis den forsikrede opplever et tap som potensielt er dekket av forsikringen, fremlegger den forsikrede et krav til forsikringsselskapet for behandling av en erstatningsansvarlig.