Lånemodifiseringsløsninger

Lån Modificaion

Selv om du har avvist for en lånemodifisering i det siste, kan vi hjelpe. Vårt firma er vant til å håndtere banker og låneservicere for å få lån modifisert. Hvis du er lei av å håndtere spillene som låneservicen din spiller, kan vi kutte gjennom tullet for å få svar på en endring på boliglånet ditt.

Vi starter med å gjennomgå situasjonen din for å gå over alle alternativene dine. Vi bestemmer gjeldsgraden før du sender inn papirer i banken. Når du er en førstekandidat for en lånemodifisering, vil vi forklare hvorfor du er og gå nærmere inn på hva de neste trinnene er. Hvis du tidligere har forsøkt å søke om tap avbøtning hos banken din, vil vi gå gjennom alle tidligere innleveringer for å se hva som kan ha fått banken til å nekte å endre.

En lånemodifisering er annerledes enn en refinansiering ettersom den endrer vilkårene for det gjeldende lånet og ikke krever det samme kredittnivået. Som låntaker må du vise at du vil ha nok inntekt til å utføre betalingene. Hvis du ikke har nok inntekt, vil vi utforske andre alternativer, for eksempel å få en bidragsyter som kan hjelpe deg med å betale eller se på andre måter å øke inntekten på. Lånemodifisering er vanligvis bare ett av mange alternativer som bankene vil tillate under tapsbegrensning. Andre alternativer inkluderer kortsalg, gjerning i stedet for avskedigelse eller til og med et direkte salg for å ta egenkapitalen ut av hjemmet for å kjøpe et rimeligere hjem.

Lånemodifisering er designet for å hjelpe huseiere som deg som har hatt en slags uflaks som førte til at du ikke falt på betalingene dine. Enten situasjonen din er midlertidig eller permanent, kan du kvalifisere deg for en lånemodifisering. Det er mulig at interessen din vil være høyere, lånebetalingstiden din kan være lengre eller til og med en del av det du skylder, men på bakenden av lånet som en ballongbetaling.