tinglysing

tinglysing

Vi kan hjelpe deg med å utarbeide et testament, sammen med en levende vilje / avansert medisinsk direktiv, eller opprette en tillit for å beskytte dine eiendeler. Våre advokatfullmektiger i New Jersey vil hjelpe deg som bødler for boet du forvalter. Vi vil samarbeide med mottakerne på dine vegne, og administrere boets kreditorer hvis du trenger hjelp.