Servicevilkår for Focusedlaw.com

Informasjonen du innhenter på dette nettstedet er ikke og er ikke ment å være juridisk rådgivning. Vi er advokater, men vi er ikke dine advokater før du signerer en rettsavtale med oss. Du bør konsultere en advokat for råd om din individuelle situasjon, ikke bruk hva du finner på internett som ditt grunnlag for forsvar. Kontakt oss med spørsmål. Vi tar imot telefonsamtaler, brev og e-post. Å kontakte oss skaper ikke et advokat-klient-forhold. Ikke send konfidensiell informasjon til oss før det er opprettet et advokat-klient forhold og vi ber om informasjonen. Det er mulig at vi allerede kan representere den andre siden for det problemet du står overfor. Alle attester på dette nettstedet er hentet fra Google Reviews og Yelp. Hvis du ønsker henvisninger, kan du sende en forespørsel til [Email protected] og vi kan gi deg flere.

Vi er et New Jersey og New York Trusted Consumer Defense Law Firm, Eiendom, Familierett og Skifterett advokatfirma

Vi fokuserer på å hjelpe familier og små bedrifter.

Denne siden er en annonse