Co się stanie, jeśli zostawię wierzyciela z mojego bankructwa?

To zależy od tego, która godzina upadłości została złożona i czy masz aktywa. W rozdziale upadłości 13 iw rozdziale upadłości 7, w którym znajdują się aktywa, dług nie zostanie zwolniony. Co oznacza, że ​​nadal będziesz na haku, żeby zapłacić bankructwo,

W upadłości 7, w której nie ma aktywów, dług zostanie zwolniony tak długo, jak długo będzie to jeden z normalnych rodzajów długów umorzonych w upadłości, takich jak dług medyczny, karty kredytowe, kredyty samochodowe na repozycjonowane samochody i tym podobne.