Spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe i arbitraż

Arbitraż może być dobrowolny lub obowiązkowy. Jednak obowiązkowy arbitraż może wynikać wyłącznie ze statutu lub umowy dobrowolnie zawartej, w której strony zgadzają się prowadzić wszystkie istniejące lub przyszłe spory w arbitrażu, niekoniecznie wiedząc, jakie mogą być te przyszłe spory. Arbitraż może być wiążący lub niewiążący. Niewiążący arbitraż jest podobny do mediacji, ponieważ nie można nałożyć decyzji na strony. Jednak główne rozróżnienie polega na tym, że chociaż mediator będzie starał się pomóc stronom znaleźć środek, na którym można pójść na kompromis, arbiter (niewiążący) pozostaje całkowicie usunięty z procesu ugodowego i wyda jedynie orzeczenie o odpowiedzialności, a jeśli właściwe, wskazanie kwoty odszkodowania do zapłaty. W jednej definicji arbitraż jest wiążący, a niewiążący arbitraż nie jest zatem technicznie arbitrażem.