අත්පත් කර ගැනීමේදී එන්.ජේ කුලී නිවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම්

එන්.ජේ. ෂෙරිෆ් අලෙවියට පෙර සහ පසු එන්.ජේ.

ෂෙරිෆ් අලෙවියට පෙර සහ පසු එන්.ජේ.


පටෙල්, සොල්ටිස් සහ කාර්ඩනාස් යන නීති කාර්යාලවලදී අපි ඉඩම් හිමියන් සහ කුලී නිවැසියන් නියෝජනය කරමු. අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සහ බංකොලොත් ක්‍රියාවලිය තුළ ඉඩම් හිමියාගේ සහ කුලී නිවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් අපි තේරුම් ගනිමු. අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හෝ බංකොලොත් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැති ඉඩම් හිමියන් සිටින බංකොලොත් සේවාදායකයින් අප සතුව ඇති අතර එමඟින් ඉඩම් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් බලාත්මක නොකිරීමට හේතු විය. කුලී නිවැසියෙකු කුලී ගෙවීමකින් තොරව වසරකට වැඩි කාලයක් කුලී නිවැසියෙකු ඉවත් කිරීමට ඉඩම් හිමියෙකු අසමත් වීම ගැන සිතා බලන්න.

“කුලී නිවැසියන් යැයි කියනු ලබන” අයට වසර 3 ක කල්බදු ඩොලර් 1,000 ක වෙළඳපොල කුලිය යටතේ අත්පත් කර ගැනීමේදී නිවසක් මිලදී ගත් හිමිකරුවෙකු ද අපි අනෙක් පැත්තෙන් නියෝජනය කළෙමු. අප කුලී නිවැසියන් සම්බන්ධ කර ගත් පසු, අප විසින් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට නොයා දින 15 ක් ඇතුළත ඉතිරිව ඇති ව්‍යාජ ලීසිං සමඟ කුලී නිවැසියන්. ඉඩම් හිමියා හෝ කුලී නිවැසියා ලෙස ඔබේ අයිතිවාසිකම් දැන ගැනීම ඔබට වාසියක් නොලැබෙන බවට සහතික වීමේ පළමු පියවර වේ.

නිව් ජර්සි හි ඔවුන්ගේ නිවස අත්පත් කර ගැනීමේදී කුලී නිවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් මොනවාද?

ඔබව නිව් ජර්සි නෙරපා හැරීමේ ප්‍ර utes ප්ති මගින් ආරක්ෂා කර ඇත. 2 ඒ: 18-61.1. එම විරෝධී-නෙරපා හැරීමේ පනත නිර්දෝෂී කුලී නිවැසියන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද්දකි නෙරපා හැරීමයි එය සම්මත කරන ලද්දේ නිව් ජර්සි ප්‍රාන්තයේ නිවාස හිඟය පිළිගැනීම සඳහා ය.

නිව් ජර්සි හි කුලී නිවැසියෙකු ඉවත් කළ හැකි හේතු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වන්නේ:

 1. කුලී ගෙවීමට අපොහොසත් වීම - කුලී නිවැසියා ෆෙඩරල් සහනාධාර සහිත නිවාසයක සිටී නම් හෝ ඉඩම් හිමියා ගෙවිය යුතු උපයෝගිතා සඳහා ගෙවීම සඳහා කුලිය භාවිතා කළේ නම් අමතර නීති අදාළ වේ.
 2. අක්‍රමවත් හැසිරීම - නෙරපා හැරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඒමට අවම වශයෙන් දින 3 කට පෙර අක්‍රමවත් හැසිරීම නැවැත්වීමට ලිඛිත දැන්වීමක් ලබා දිය යුතුය.
 3. දේපල හානි හෝ විනාශය - කුලී නිවැසියා හිතාමතාම හෝ “දැඩි නොසැලකිල්ල නිසා” දේපල විනාශ කිරීමට, හානි කිරීමට හෝ තුවාල වීමට ඉඩ හැර තිබේ නම්. නෙරපා හැරීමේ පියවර ගෙන ඒමට අවම වශයෙන් දින 3 කට පෙර කුලී නිවැසියන්ට ඉවත්වීමට දැන්වීමක් ලබා දිය යුතුය.
 4. ඉඩම් හිමියාගේ නීති රීති සැලකිය යුතු ලෙස උල්ලං or නය කිරීම හෝ උල්ලං ach නය කිරීම - නෙරපා හැරීම සඳහා නඩුව ගොනු කිරීමට පෙර අවම වශයෙන් මාසයකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට ඉවත්වීමට දැනුම් දීමක් කළ යුතු අතර කුලී නිවැසියා ගැටලුව නිවැරදි නොකළ යුතුය.
 5. ගිවිසුම් උල්ලං or නය කිරීම හෝ උල්ලං ach නය කිරීම හෝ බදු ගිවිසුමේ ඇති ගිවිසුම් - ඉවත් කිරීම සඳහා වන නඩුව ගොනු කිරීමට පෙර අවම වශයෙන් මාසයකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට ඉවත්වීමට දැනුම් දීමක් කළ යුතුය. පොදු නිවාස කුලී නිවැසියන්ට අමතර ආරක්ෂාවක් ඇත.
 6. කුලී වැඩි කිරීම ගෙවීමට අපොහොසත් වීම - නෙරපා හැරීම සඳහා නඩුව ගොනු කිරීමට පෙර අවම වශයෙන් මාසයකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට සේවයෙන් ඉවත් වීමට දැනුම් දීමක් කළ යුතුය. කුලී වැඩි කිරීම එකඟ නොවිය යුතු අතර කුලී පාලනය ඇතුළුව අනෙකුත් සියලුම නීති හෝ නාගරික ආ in ාපනත් වලට අනුකූල විය යුතුය.
 7. සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව උල්ලං lation නය කිරීම හෝ කුලී වෙළඳපොලෙන් ඉවත් කිරීම - ඉවත් කිරීම සඳහා නඩුවක් ගොනු කිරීමට පෙර අවම වශයෙන් මාස තුනකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට ඉවත්වීමට දැනුම් දීමක් කළ යුතුය. නැවත පදිංචි කිරීමේ ආධාර ලබා දෙන තුරු කුලී නිවැසියන් ඉවත් කළ නොහැක. හේතු ඇතුළත් වේ:
  1. ඉඩම් හිමියා පරීක්ෂකවරයකු විසින් උපුටා දක්වා ඇති අතර සැලකිය යුතු සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂණ උල්ලං .නයන් හේතුවෙන් දේපල නැගීමට හෝ කඩා දැමීමට අවශ්‍ය වේ. උල්ලං .නය කිරීම් නිවැරදි කිරීම ඉඩම් හිමියාට “මූල්‍යමය වශයෙන් දුෂ්කර” විය යුතුය.
  2. ඉඩම් හිමියා විසින් සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ උල්ලං lations නයන් නිවැරදි කළ යුතු අතර එය කළ නොහැකි අතර කුලී නිවැසියෙක් දේපළෙහි වාසය කරයි. අතිරේක දැන්වීම් රජයට ලබා දිය යුතුය.
  3. ඉඩම් හිමියාට නීති විරෝධී පදිංචිය නිවැරදි කළ යුතු අතර කුලී නිවැසියන් ඉවත් නොකර මෙම උල්ලං violation නය කිරීම නිවැරදි කළ නොහැක. (මෙම අවස්ථාවේ දී කුලී නිවැසියාට මාස 6 ක කුලී හිමිකම ලැබිය හැකිය NJSA 2A: 18-61.1g අවතැන් වූ කුලී නිවැසියන් නැවත ස්ථානගත කිරීම; උල්ලං lations නයන්, ද .ුවම)
  4. රජයේ ආයතනයකට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ දේපල කුලී වෙළඳපොලෙන් ස්ථිරවම ලබා ගැනීමටයි. එමඟින් අන්ධ වූ ප්‍රදේශයක ඉඩම් නැවත සංවර්ධනය කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකි වේ.
  5. G යටතේ ඉවත් කරන ලද ඕනෑම කුලී නිවැසියෙක්. 3) (නීතිවිරෝධී පදිංචිය) සඳහා නැවත ස්ථානගත කිරීමේ සහාය හිමි වේ
   කුලී නිවැසියන්ගේ මාසික කුලිය මෙන් හය ගුණයක් සමාන මුදල. ගෙවීම සඳහා ඉඩම් හිමියා වගකිව යුතුය
   කුලී නිවැසියන්ගේ නැවත ස්ථානගත කිරීමේ වියදම්. අවශ්‍ය ගෙවීම් නොලැබෙන ඕනෑම කුලී නිවැසියෙක්
   ඉඩම් හිමියා පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කිරීමට අවම වශයෙන් දින පහකට පෙර ගෙවීමක් ලැබිය හැකිය
   මහ නගර සභාව විසින් පිහිටුවන ලද කැරකෙන නැවත ස්ථානගත කිරීමේ ආධාර අරමුදලකින්. ඉඩම් හිමියා වනු ඇත
   මහ නගර සභාවට මුදල් ආපසු ගෙවීමට අවශ්‍යයි.
 8. ඉඩම් හිමියා නේවාසික භාවිතයෙන් දේපළ ස්ථිරවම විශ්‍රාම ගැනීමට අවශ්‍යයි - වර්තමාන කල්බදු කාලය ඉකුත්වන තුරු කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත නොහැකි අතර, ඉවත් වීමට දැන්වීමක් අවම වශයෙන් මාස 18 කට පෙර කුලී නිවැසියන්ට සේවය කළ යුතුය.
 9. කල්බදු නියමයන් හා කොන්දේසි වල සාධාරණ වෙනස්කම් පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම - නෙරපා හැරීම සඳහා නඩු පැවරීමට පෙර අවම වශයෙන් මාසයකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට ඉවත්වීමට දැනුම් දීමක් කළ යුතුය. ලිඛිත දැනුම්දීමකින් පසු කුලී නිවැසියා සාධාරණ වෙනස්කම් පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් ඉඩම් හිමියා ඉවත් කිරීම සඳහා නඩු පැවරිය හැකි අතර යෝජිත වෙනස්කම් සාධාරණද යන්න අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ඇත. අපි උදාහරණයක් ලෙස සුරතල් එකතු කිරීමක් භාවිතා කරමු. ඉඩම් හිමියාට බදු දී සුරතල් ප්‍රතිපත්තියක් නොතිබෙන්නට ඇත. ඔබට ඉහළින් සිටින කුලී නිවැසියන්ට දැන් සුරතල් සතෙකු සිටී. නව බද්දට a සඳහා වගන්තියක් තිබිය හැකිය සුරතල් සතුන් එකතු කිරීම සේවා සුරතල් සතුන් ඇති කිරීමට මිනිසුන්ට ඉඩ දීම. මේ නිසා බදු දීම අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් කුලී නිවැසියෙකුට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ නිවස අහිමි විය හැකිය.
 10. කුලී නිවැසියා අඛණ්ඩව කුලී ගෙවීමට අපොහොසත් වීම හෝ ප්‍රමාද වී ගෙවීම ප්‍රමාද කිරීම - නැවැත්වීමට ලිඛිත දැන්වීමක් සහ ඉවත්වීමට දැනුම් දීමෙන් පසු අවම වශයෙන් මාසයකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට සේවය කළ යුතුය.
 11. සහාධිපත්‍යය, සමුපකාරය හෝ ගාස්තු සරල හිමිකාරිත්වය බවට පරිවර්තනය කිරීම - වර්තමාන කල්බදු කාලය කල් ඉකුත්විය යුතු අතර ඉවත් වීමට දැන්වීමක් අවම වශයෙන් අවුරුදු තුනකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට සේවය කළ යුතුය. කල්බදු කාලය අවසන් වන තුරු කිසිදු නීතිමය පියවරක් ගත නොහැක. සමහර විට කුලී නිවැසියන්ට සහ අයිතිකරුවන්ට අදාළ වන අතිරේක නීති ඇති අතර, එන්.ජේ ඉඩම් හිමියා / කුලී නිවැසියෙකු සමඟ සාකච්ඡා කිරීම වඩාත් සුදුසුය.
 12. රැකියාව මත පදනම් වූ කුලී -
 13. කුලී නිවැසියාට දේපළ අයිතිකරු සමඟ තිබේ නම් සහ රැකියාව අවසන් වුවහොත් ඉවත් වීමට නඩුවක් ගොනු කිරීමට දින තුනකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට සේවයෙන් ඉවත් විය යුතුය.
 14. දේපල සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද ug ෂධ වරදකට ඒත්තු ගැන්වීම - ඉවත් කිරීම සඳහා නඩු පැවරීමට පෙර අවම වශයෙන් දින තුනකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට සේවය අත්හැරිය යුතුය. වැරදිකරුවන් ලෙස විනිශ්චය කරනු ලබන බාල වයස්කරුවන්ට අමතර අයිතිවාසිකම් ඇති අතර ඒවා සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
 15. ඉඩම් හිමියාට, ඔහුගේ පවුලේ අයට හෝ සේවකයින්ට පහරදීමේ හෝ තර්ජනය කිරීමේ වරද පිළිගැනීම - නෙරපා හැරීම සඳහා නඩු පැවරීමට පෙර අවම වශයෙන් දින තුනකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට සේවයෙන් ඉවත් වීමට දැනුම් දිය යුතුය. වැරදිකරුවන් ලෙස විනිශ්චය කරනු ලබන බාල වයස්කරුවන්ට අමතර අයිතිවාසිකම් ඇති අතර ඒවා සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
 16. අපරාධ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වීම සඳහා කුලී නිවැසියන් වගකිව යුතු සිවිල් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගය - ඉවත් කිරීම සඳහා නඩු පැවරීමට පෙර අවම වශයෙන් දින තුනකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට ඉවත්වීමට දැනුම් දීමක් කළ යුතුය. වැරදිකරුවන් ලෙස විනිශ්චය කරනු ලබන බාල වයස්කරුවන්ට අමතර අයිතිවාසිකම් ඇති අතර ඒවා සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
 17. දේපල සොරකම් කිරීම පිළිබඳ ඒත්තු ගැන්වීම - නෙරපා හැරීම සඳහා නඩු පැවරීමට අවම වශයෙන් දින තුනකට පෙර කුලී නිවැසියන්ට සේවයෙන් ඉවත් වීමට දැනුම් දීමක් කළ යුතුය.

අත්පත් කර ගැනීමකින් පසුව සහ ෂෙරිෆ් විකිණීමෙන් පසු එන්.ජේ.

ඔව්, දේපල මිලදී ගත් නව හිමිකරු බොහෝ අවස්ථාවලදී බදු දීමට ගරු කළ යුතුය. ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති නිව් ජර්සි ප‍්‍රාන්තයේ නෙරපා හැරීමක් ගොනු කළ හැකි ගණනය කිරීම් පදනම් කිහිපයක් තිබේ. ලීසිං යනු වංචනික ලීසිං එකක් නම්, නව හිමිකරු බොහෝ විට ඉවත් කිරීම සඳහා ගොනු කරනු ඇත.

එහෙනම් ඔයා නම් අයිතිකරු අත්පත් කර ගැනීමේදී ඔබේ කුලිය නියමිත වේලාවට ගෙවීම ඔබට කල්බදු ගිවිසුමක් ඇති අතර එය ලීසිං සඳහා තව මාස හයක් ඉතිරිව ඇති බව පවසයි. නව හිමිකරු බොහෝ විට එම බද්දට ගරු කළ යුතුය. ඔවුන්ට ඔබව ඉවත් කළ නොහැක. ඊට අමතරව, එම මාස හය තුළ කල්බදු කල් ඉකුත් වූ පසු, ඔබ දිගටම ඔබේ කුලිය ගෙවන්නේ නම්, ඉවත් කිරීමේ විරෝධී ප්‍ර ute ප්තියෙන් ඔබ තවමත් ආරක්ෂා වේ.

බොහෝ විට එන්.ජේ. ෂෙරිෆ් අලෙවියෙන් පසු නව හිමිකරුවෙකුට ඔබව ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නැති නිසා ඔවුන් ඔබව ඉවත් කළ නොහැක. නව හිමිකරුට හේතු තිබිය යුතුය. නිදසුනක් ලෙස, නෙරපා හැරීමක් ගොනු කිරීම සඳහා වලංගු හේතුවක් විය හැක්කේ, කල්බදු කල් ඉකුත් වූ පසු ඉඩම් හිමියා කුලී නිවැසියන්ගේ කුලිය ඉහළ නංවන අතර කුලී නිවැසියා වැඩිවීම ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි. භූමිය යනු කිසිදු ප්‍ර utes ප්තියක් උල්ලං does නය නොකරන කුලී වැඩිවීමක් නම් සහ වලංගු භූමියක් වන කුලී වැඩි කිරීම ඔබ ගෙවා නැත. තනි පවුලක නිවසකින් කුලී නිවැසියෙකු ඉවත් කිරීමට තවත් වලංගු හේතුවක් වන්නේ නව අයිතිකරුවන්ට තමන්ට හෝ පවුලේ සාමාජිකයෙකුට නිවස අත්පත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විටය. මුළු දේපළම තනි පවුල් ඒකකයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට අයිතිකරුට අවශ්‍ය වූ නිසා අපි පවුල් 3 කින් යුත් නිවසකින් පවුල් කිහිපයක් ඉවත් කිරීමේ කොටසක් වී සිටිමු.

ඔබේ කුලී ගෙවීම් ඔබට මග හැරී ඇත්නම් පැහැදිලිවම එය වලංගු භූමියකි. මාස 6 ක් සඳහා කුලිය නොගෙවන බව සිතන්න, නව හිමිකරු කුලිය ඉල්ලා සිටී. කුලී නිවැසියෙකු ලෙස යමෙකු ඉඩම් හිමියාට කුලිය ගෙවීම නැවැත්වීම නිසා ඉඩම් හිමියා අත්පත් කර ගෙන ඇති බවත් ඉඩම් හිමියා එය අත්හරින බවත් අපි දුටුවෙමු. නිවස පුරෝකථනය කරන තෙක් තාක්‍ෂණිකව ඉඩම් හිමියාට අත්පත් කර ගැනීමේදී වුවද කුලියට දීමට අයිතිය තිබේ. පසුව බැංකුව ෂෙරිෆ් අලෙවියෙන් නිවස මිලදී ගත්තේය. ඔප්පුව හිමිකාරිත්වය පැවරූ විට බද්දට යටත්ව කුලියට ගැනීමට බැංකුවට අයිතිය තිබුණි. නිවස විකිණීමට මාස හයකට පෙර මිලදී ගත් අතර කුලිය කිසි විටෙකත් ගෙවා නැත. නව හිමිකරු හදිසියේම ආපසු කුලිය ඉල්ලා සිටි විට, ජර්සි නගරයේ පහල පිහිටි නිදන කාමර හතරක මහල් නිවාසයක් සඳහා මසකට ඩොලර් 1,150 ක බද්දක් සහිත කුලී නිවැසියන්ට ඔවුන්ගේ වාර්තාවෙන් නෙරපා හැරීමක් දැනුනේ නැත.

මතක තබා ගන්න, ඔබ තවමත් අ නිව් ජර්සි හි පුරෝකථනය කරන ලද දේපලක කුලී නිවැසියෙක්, ඔබට තවමත් අයිතිවාසිකම් ඇත. එම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ක්‍රම තිබේ. ඔබේ ලීසිං යටතේ ඔබ කළ යුතු දේ දිගටම කරගෙන යාමට වග බලා ගන්න. ලීසිං එකට ගරු කරන්න සහ ලීසිං ඔබට කුලී නිවැසියෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය ආකාරයට ක්‍රියා කරන්න. කුලී නිවැසියන්ට දැන ගැනීම වැදගත් ය. කුලී නොගෙවීම හැර නෙරපා හැරීමට පෙර කුලී නිවැසියන්ට නොතීසි යැවීමට අධිකරණය ඉල්ලා සිටී. කුලී නිවැසියන්ට මෙම දැන්වීම් නොලැබුනේ නම්, පුරෝකථනය කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව ද ties ුවම් ඇති බව නීතියේ සමහර විධිවිධාන තිබේ. ඔබ ඉවත් කර ඇති බව ඔබ දුටුවහොත්, එන්.ජේ. ඉඩම් හිමියාගේ කුලී නිවැසියෙකු හමුවන්න. දැනුම්දීමකින් තොරව ඔබට පෙරනිමි නෙරපා හැරීමක් ලැබුනේ නම්, ඔබට ගොනු කළ හැකිය ඔබේ දවස උසාවියට ​​ගෙන ඒමට හේතුව පෙන්වීමට හෝ හදිසි බංකොලොත්භාවය තත්වය නිවැරදි කිරීමට ඔබට කාලය ලබා දිය හැකිය.

මගේ කුලී නිවැසියාට එන්.ජේ අත්පත් කර ගැනීමෙන් පසු වංචනික බද්දක් තිබේ. ඉඩම් හිමියෙකු ලෙස මට කුමක් කළ හැකිද?

මෙම සමාගම හිටපු හිමිකරුවන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ව්‍යාජ ලීසිං වලට ගරු කිරීමක් ලෙස හිරවී ඇතැයි සිතූ අත්පත් කර ගැනීම් මිලදී ගන්නන් සමඟ කතා කර ඇත. හිටපු හිමිකරුවන් විටෙක උත්සාහ කරති වරණීය ලීසිං සාදන්න ඔවුන්ගේ හිටපු කුලී නිවැසියන් හෝ පවුලේ සාමාජිකයන් සඳහා. නිදසුනක් ලෙස, අත්පත් කර ගැනීමේ හිමිකරුවෙකු මගේ ous ාති සහෝදරයා, ආච්චි හෝ සහෝදරයා ජීවත් වන්නේ මහල් නිවාස අංක දෙකේ යැයි කියනු ඇත. වෙළඳපල කුලියට වඩා අවුරුදු පහක බද්දක් ඔවුන්ට ලබා දීමට මට අවශ්‍යය, එබැවින් ඔවුන් දේපළෙහි වසර පහක් ආරක්ෂා කරනු ඇත. වොයිලා. ඔවුන් එය හදුනා ගත්තා.

නමුත්, ඔබ දන්නවා මොකක්ද, ඔවුන් එය තේරුම් ගත්තේ නැහැ. මන්දයත් සිදුවන්නේ කුමක් ද යන්න ගැනුම්කරු විසින් කුලී නිවැසියාව උසාවියට ​​ගෙනැවිත් සාධාරණත්වය සඳහා ලීසිං සමාලෝචනය කිරීමට උසාවිය කටයුතු කරනු ඇත. බොහෝ දුරට උසාවිය මෙය ව්‍යාජ ලීසිං එකක් යැයි කියනු ඇත. මෙය වෙළඳපොල කුලියට වඩා පස් අවුරුදු බද්දකි. කිසිවෙකු අවුරුදු පහක කල්බදු අත්සන් නොකරයි. එවිට ඔවුන් මෙම පුද්ගලයා පුරෝකථනය කළ පුද්ගලයාගේ relative ාතියෙකු ලෙස හඳුනා ගනී. ඔබ දේපලක හිමිකරු නම් එය මතකයේ තබා ගන්න. සමහර විට කල්බදු සමාලෝචනය කර විනිසුරුවරයෙකු ඉදිරියේ තබනු ලැබේ. ඔබ නීතිය උල්ලං to නය කිරීමට උත්සාහ දරන්නේ නම් සහ සන්තකයේ තබා ගැනීමට ඔබට අයිතියක් නැතත්, අධිකරණය එහි සිටිමින් එය කර තිබේ. ඔබ සහ මම ඔව් නම් ඔබ මෙම වීඩියෝව අන්තර්ගතය රස වින්දා නම් කරුණාකර මේ ආකාරයට පහර දී දායක වන්න.

මම කුලී නිවැසියෙක් වන අතර ඔහුගේ නිවස එන්.ජේ හි පුරෝකථනය කර ඇත, මගේ හානිය තැන්පතුව ආපසු ලබා ගන්නේ කෙසේද?

නිවස පුරෝකථනය කළ විට හිටපු ඉඩම් හිමියා ඔබේ හානිය තැන්පතුව ආපසු ලබා නොදෙන්නේ නම්, නව හිමිකරු ඔබට මුදල් ආපසු ලබා දිය යුතුය. කෙසේ වෙතත් නව හිමිකරුට මෙය සාධාරණ නොවන බව පෙනේ 46: 8-20 සහ 46: 8-21 සාදන්න නව හිමිකරු වගකිව යුතුය.

තවත් වීඩියෝ සඳහා, කරුණාකර නාලිකාව දායක වන්න: https://www.youtube.com/channel/UCFekP6ZLsiqLwHRGy1vxtOg ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්: 973-200-1111 අමතන්න හෝ අපට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න [ඊ-ආරක්ෂිතව]

සබැඳි තැපැල්

ඔබමයි

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීම සඳහා Akismet භාවිතා කරයි. ඔබේ ප්රතිචාර දත්ත සැකසූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න.