Happensfarë ndodh nëse lë një kreditor nga Falimentimi im?

Varet nga ajo kohë e falimentimit është ngritur dhe nëse keni pasuri. Në një kapitull falimentimi 13 dhe në një kapitull falimentimi 7 ku ka pasuri, borxhi nuk do të shlyhet. Që do të thotë që akoma do të jeni në grep për të paguar falimentimin,

Në një kapitull të pasurive të falimentimit 7, borxhi do të shkarkohet për sa kohë që është një nga llojet normale të borxhit të falur në falimentim, si borxhi mjekësor, kartat e kreditit, kreditë e automjeteve për makina me qira dhe të ngjashme.