A mbulohen kreditë nga Dita e Pagesës nga falimentimi?

Nëse keni marrë hua të pagave, ato falen në falimentim. Mayështjet mund të lindin që nëse kreditë e pagave u morën brenda ditëve 90, ato duhet të paguhen. Debtdo borxh që lind brenda ditëve të falimentimit 90 mund të duhet të kthehet.

Nëse paraqitni falimentim dhe keni kontrolle të pas datës që janë zhdukur nga vendi i huasë në ditën e pagimit, mund të dilni me një problem me kompaninë e kredisë së pagave që ende përpiqet të bëjë para kontrollet tuaja. Nëse e gjeni veten në këtë lloj situate, bisedoni me një avokat për lehtësimin e borxhit të tejkaloni opsionet tuaja.