Ndaloni foreclosure

Mbrojtja e Foreclosure

Kjo firmë ishte themeluar për të ndihmuar në shpëtimin e shtëpive të njerëzve nga foreclosure. Partnerët tanë të gjithë përqendrohen në mbrojtjen e foreclosure ose në New Jersey ose New York. Ne i kuptojmë mundësitë kryesore për zgjidhjen e një foreclosure duke përdorur kontestin gjyqësor, modifikimin e huasë, falimentimin apo edhe një shitje / shitje të shkurtër. Ne punojmë me njerëz për të blerë dhe shitur pasuri të paluajtshme. Ne mund të shpjegojmë nuancat e ligjit dhe mënyrën e bashkëveprimit të secilit prej këtyre sistemeve me njëri-tjetrin. Të flasësh me një avokat sot për opsionet e tua mund të heqë peshën e shqetësimit nga gjoksi.