เงินให้สินเชื่อแบบจ่ายวันจะได้รับความคุ้มครองจากการล้มละลายหรือไม่?

หากคุณนำเงินให้สินเชื่อ payday ออกไปพวกเขาจะได้รับการอภัยล้มละลาย ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ว่าหากเงินให้สินเชื่อแบบชำระเงินถูกดำเนินการภายใน 90 วันพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการชำระคืน หนี้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันที่ล้มละลายอาจต้องชำระคืน

หากคุณยื่นเรื่องล้มละลายและมีเช็คลงวันที่ที่ทำการชำระด้วยเงินสดคุณจะพบปัญหากับ บริษัท เงินกู้ payday ที่ยังคงพยายามเช็คเงินสดของคุณอยู่ หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้พูดคุยกับ ทนายความบรรเทาหนี้ เพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ