Ano ang mangyayari kung mag-iwan ako ng isang nagpautang sa labas ng aking Pagkalugi?

Ito ay depende sa kung anong oras ng pagkalugi ay isinampa at kung mayroon kang mga pag-aari. Sa isang kabanatang pagkalugi ng 13 at sa isang kabanata ng 7 pagkalugi kung saan may mga pag-aari, ang utang ay hindi mailalabas. Na nangangahulugang ikaw ay nasa hook pa upang mabayaran ang pagkalugi,

Sa isang kabanata na walang-asset na 7 pagkalugi, ang utang ay maipalabas hangga't ito ay isa sa mga normal na uri ng utang na pinatawad sa pagkalugi tulad ng pang-medikal na utang, credit card, mga pautang sa awtomatikong para sa mga naitalang mga kotse at iba pa.