abogado ng bahay sa bahay

real Estate

Kami ay kompanya ng batas sa real estate na kumakatawan sa mga kliyente sa New Jersey at New York. Ang aming firm ay kumakatawan sa mga Mamimili at Nagbebenta. Naiintindihan namin ang mga emosyon na nakapaligid sa pagbebenta ng isang bahay, kung lumilipat ito sa isang mas malaking bahay o nagpakawala ng isang bahay sa pagkabata sa panahon ng proseso ng pagsubok.

Pangkalahatang Impormasyon:

Naiintindihan namin ang mga maikling benta at kung paano ito mangyayari. Nagtatrabaho kami sa mga tao sa foreclosure kapag ang kanilang natitirang pagpipilian lamang ay ang pagbebenta ng kanilang bahay. Mayroon kaming isang network ng Realtors, Investor, at Mortgage Brokers na maaari naming mai-tap kung kailangan mo ng tulong. Nagtatrabaho kami sa mga benta sa tirahan at komersyal. Kinakatawan namin ang mga nagbebenta at mamimili sa magkabilang panig ng mga transaksyon sa negosyo at naiintindihan ang mga pangangailangan ng aming mga kliyente sa mga sitwasyong ito.