Abugado sa Pagbabago ng Pautang sa Bank

Pagbabago ng Pautang

Binago ng isang pagbabago ng pautang ang mga termino ng isang nabubuhay utang. Hindi ito muling pagpipinansya. Ang layunin ay upang gawing mas abot-kayang ang mga pagbabayad o upang payagan ang isang borrower na nahulog sa likod ng kanyang utang. Kung ikaw ay nasa malapit na panganib ng pagkawala ng iyong bahay sa foreclosure, mas mahusay na simulan ang proseso sa lalong madaling panahon. Ang mga term na karaniwang binago ay ang rate ng interes at kung minsan ang haba ng pautang. Ang utang na pagpapatawad ay bihirang ibigay upang ayusin ang isang pagpapautang.

Siguraduhin na gumamit ng isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan para sa iyong pagbabago sa pautang at na awtorisado silang baguhin ang iyong utang. Kung hindi nila masasabi sa iyo kung kwalipikado ka o hindi bago isumite ang iyong mga gawaing papel marahil ay hindi karapat-dapat na magtrabaho sa iyong pagbabago. Dapat nilang ipaliwanag ang iyong ratio ng utang-sa-kita at kung ano ang ibig sabihin nito para sa posibilidad ng pagbabago. Kung hindi ka gumawa ng sapat na pera upang mabayaran ang iyong utang, makipag-usap sa isang abogado upang puntahan ang lahat ng iyong mga pagpipilian.

Maging Malalaman sa Loam Modification Scams sa NJ

Ang Estado ng NJ ay may isang webpage na may kaugnayan sa Babala Tungkol sa Aktibidad sa Pagbabago ng Pautang sa Mortgage .

Sa New Jersey ang isang entidad ay kailangang mairehistro bilang isang Debt Adjuster sa ilalim ng kilos ng NJ Debt adjuster o isang exempt entity.

  1. Isang abogado-sa-batas ng Estadong ito na hindi pangunahing punong-guro bilang isang adjuster ng utang;
  2. Ang isang tao na isang regular, full-time na empleyado ng isang may utang, at kumikilos bilang isang pagsasaayos ng mga utang ng kanyang employer;
  3. Ang isang tao na kumikilos alinsunod sa anumang pagkakasunud-sunod o paghuhusga ng korte, o alinsunod sa awtoridad na iginawad ng anumang batas ng Estadong ito o Estados Unidos;
  4. Ang isang taong nagpautang ng may utang, o isang ahente ng isa o higit pang mga nagpautang ng may utang, at ang mga serbisyo sa pagsasaayos ng mga utang ng may utang ay ibinibigay nang walang gastos sa may utang; o
  5. Ang isang tao na, sa kahilingan ng isang may utang, ay nag-ayos para sa o gumawa ng pautang sa may utang, at kung sino, sa pahintulot ng may utang, ay kumikilos bilang isang pagsasaayos ng mga utang ng may utang sa pag-disbursement ng mga nalikom ng utang, nang walang kabayaran para sa mga serbisyong ibinibigay sa pag-aayos ng mga utang.

Kung ang taong humihiling na baguhin ang iyong pautang ay hindi nahulog sa mga kategorya sa itaas, malamang na nai-scam ka sa New Jersey.

Maging Malalaman ng Loan Modification Scams sa NY

Sa New York, ang Attorney General ay may isang Form ng Reklamo ng Pautang sa Online na Pautang.

Dahil ang 2009, ang heneral ng New York Attorney ay nagsisiyasat Foreclosure Rescue Scams. Kung sa palagay mo ay hindi ka nasusukat, mag-ingat.