Litigation & Arbitration

Litigation & Arbitration

Ang arbitrasyon ay maaaring maging kusang o mandatory. Gayunpaman, ang ipinag-uutos na arbitrasyon ay maaari lamang magmula sa isang batas o isang kontrata na kusang pumasok, kung saan ang mga partido ay sumasang-ayon na gaganapin ang lahat ng umiiral o hinaharap na mga alitan sa arbitrasyon, nang hindi kinakailangang alam, partikular, kung ano ang maaaring mangyari sa mga pagtatalo sa hinaharap. Ang mga arbitrasyon ay maaaring magbubuklod o hindi nagbubuklod. Ang di-nagbubuklod na arbitrasyon ay katulad ng pamamagitan sa pamamagitan ng isang desisyon na hindi maipapataw sa mga partido. Gayunpaman, ang pangunahing pagkakaiba ay na samantalang ang isang tagapamagitan ay susubukan na tulungan ang mga partido na makahanap ng isang gitnang lupa na kung saan ay makompromiso, ang (hindi-nagbubuklod) na tagapangasiwa ay nananatiling ganap na tinanggal mula sa proseso ng pag-areglo at magbibigay lamang ng isang pagpapasiya ng pananagutan at, kung naaangkop, isang indikasyon ng dami ng mga pinsala na babayaran. Sa pamamagitan ng isang kahulugan ng arbitrasyon ay nagbubuklod at hindi nagbubuklod na arbitrasyon samakatuwid ay sa teknikal ay hindi paghuhusga.