bangkarota

bangkarota

Ang pagkalugi, kabilang ang pagkalugi ng New Jersey at ang Pagkalugi sa New York, ay mga proseso ng pederal na korte na idinisenyo upang matulungan ang parehong mga mamimili at mga negosyo na matanggal o mabayaran ang kanilang mga utang sa ilalim ng proteksyon ng hukuman sa pagkalugi. Ang pederal na batas sa Pamagat 11 ng Kodigo ng Estados Unidos ay namamahala sa pagkalugi ng New Jersey pati na rin ang lahat ng iba pang mga pagkalugi.

Makakatulong kami sa mga bankruptcy ng personal o negosyo. Maaari rin naming ipaliwanag kung paano nakikipag-ugnay ang isang personal na Bankruptcy sa anumang negosyo na pagmamay-ari mo o isang bahagi.

Kuwalipikado sa Pagkalugi
Bakit mo naiisip ang tungkol sa pagkalugi?
Piliin ang lahat ng naaangkop
Iba't ibang halaga ng utang ay naiiba sa paghawak ng Kabanata 7, 11 o mga bankruptcy ng 13.
Nag-file ka ba para sa pagkalugi sa nakaraan? *
Kung regular kang magpadala ng pera sa isang miyembro ng pamilya o magbayad ng suporta para sa alimony o suporta sa bata ay mas madali para sa iyo na maging kwalipikado sa pagkalugi.
Kung ikaw ay may-asawa at ang iyong asawa ay nakatira sa iyo, ang iyong mga asawa ay kasama sa pagkalugi upang matukoy kung kwalipikado ka para sa isang kabanata 7 o kung kailangan mong gumawa ng isang plano sa pagbabayad sa ilalim ng isang kabanatang 13 pagkalugi, gayunpaman ang iyong asawa ay HINDI kailangang. file sa iyo.
Ang pagkalugi ay hindi isang sukat na umaangkop sa lahat ng programa at nangangailangan ng higit pa sa isang awtomatikong web page upang magbigay ng ligal na payo.
Opsyonal
Opsyonal