Kwenzeka ntoni xa ndishiya umntu endiboleka imali ngenxa yokuphelisa kwam?

Kuxhomekeka ekubeni leliphi ixesha lokubhanga eligciniweyo kwaye ukuba unempahla. Kwisahluko se-13 ukubhengezwa kwamatyala kunye nesahluko se-7 ukubhengezwa apho kukho ii-asethi, ityala alizukukhutshwa. Oko kuthetha ukuba usaya kuba kwisipaji ukuhlawula ukubhengezwa,

Kwisahluko se-asethi se-7 sokungabinamali, ityala liya kukhutshwa kude kube lolunye uhlobo oluqhelekileyo lwamatyala axolelwe kukungabinamali njengetyala lezonyango, amakhadi okuthenga ngetyala, iimali mboleko ezenzekelayo zeemoto ezisusiweyo kunye nokunye.