Ngaba iimali mboleko zoMhla woPhumlo zihlawulwa kukungabinamali?

Ukuba ukhuphe imali mboleko yomhla wokurhola, ziya kuxolelwa ngokungabinamali. Imicimbi inokuvela yokuba ukuba imali mboleko yomhla wokuhlawulwa yathathelwa ingqalelo kwiintsuku zethu ze-90 bafuna ukubuyiswa. Nawuphi na amatyala avelayo ngaphakathi kweentsuku ze-90 zokungabinamali unokufuna ukubuyiselwa.

Ukuba ufayilisha ngenxa yokubhanga kwaye ubenezinto ezihlawulelweyo zomhla wokuhlawulelwa yendawo yemali mboleko yomhla wokuhlawula ungangena kumcimbi nenkampani yemali mboleko yomhla wokuhlawulwa usazama imali isheke lakho. Ukuba ufumanisa ukuba ukule meko, thetha no-a igqwetha lokunceda ityala ukuya ngapha kukhetho lwakho.